Wspieramy ewakuację dzieci z Ukrainy!

Tauber Promotion wspiera Fundację Pomocy Dzieciom Happy Kids, która podjęła się ewakuacji sierot z objętej wojną Ukrainy.

Do tej pory Fundacji udało się bezpiecznie sprowadzić do Polski już ponad dwa tysiące  dzieci, w wieku od 10  miesięcy do 17 lat. Są to podopieczni ukraińskich domów dziecka z terenów  gdzie prowadzone są działania wojenne  m.in. z okolic Odessy, Charkowa, a także Wołynia i Kijowa.

Dzieci te kierowane są do Polski w porozumieniu z Departamentem Ochrony Praw Dziecka i Adopcji Ministerstwa Polityki Społecznej Ukrainy.

Bezprecedensowa akcja organizowana jest m.in. przy współpracy z Miastem Łódź oraz innymi samorządami w Polsce, a także dzięki zaangażowaniu takich organizacji jak UN Global Compact Network Poland – inicjatywy ONZ zrzeszającej biznes działający na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Mali Podopieczni otrzymują bezpieczeństwo i opiekę w Rodzinnych Domach Dziecka Fundacji Happy Kids, rodzinach zastępczych, a także domach dziecka na terenie samorządów z całej Polski, które w tych dramatycznych okolicznościach zaoferowały swoją pomoc. Dzieci trafiają pod skrzydła profesjonalistów z pieczy zastępczej, którzy zapewnią im długofalową opiekę.   

W obliczu niczym niewytłumaczonej agresji Rosji na Ukrainę Tauber Promotion dołącza do zespołu wsparcia Fundacji Happy Kids, chcąc pomóc tym najmłodszym i najbardziej bezbronnym ofiarom wojny zbudować w Polsce nowy, bezpieczny dom.

Akcję można wesprzeć poprzez wpłaty finansowe na rachunki bankowe:

Przekazane darowizny zostaną przeznaczone na potrzeby zarówno natychmiastowe (transport, wyżywienie czy środki czystości), jak i na specjalistyczne leczenie medyczne, terapię psychologiczną, a także edukację i zajęcia dla dzieci.

Więcej informacji na temat akcji: https://www.happykids.org.pl/ukraina-pomoc-dla-dzieci/.

#ewakuacjasierotzukrainy #standwithukraine #solidarnizukrainą #napomocdzieciomzukrainy

Tauber Public Relations Sp. z o. o. ul. Gombrowicza 15, 01-682 Warszawa Pokaż numer