PR Korporacyjny – co to jest i dlaczego warto go prowadzić?

PR Korporacyjny – co to jest i dlaczego warto go prowadzić?

PR korporacyjny to nie tylko forma promocji ale to cały szereg działań budujących wizerunek firmy lub marki w świadomości odbiorców.

PR korporacyjny to przekaz wpływający na to, co firma mówi o sobie i jak jest odbierana przez rynek. Każdy przedstawiciel firmy chciałby, aby jego marka była dobrze postrzegana przez wszystkich odbiorców. Umiejętność odpowiedniego zaprezentowania firmy opiera się na wiarygodności, spójności i systematyczności działań.

Jaka jest rola PR korporacyjnego?

Sensem działań z zakresu PR korporacyjnego jest stworzenie spójnego, wiarygodnego i pozytywnego wizerunku firmy i marki.

Znana marka i dobra reputacja przyciąga Klientów powodując wzrost sprzedaży i sprawiając, że cena produktów wzrasta.  

Działania z zakresu public relations służą temu, aby firma była rozpoznawalna i miała dobrą opinię na rynku. PR korporacyjny pozwalana zbudowanie zaufania zarówno do samej organizacji jak i oferowanych przez nią produktów i usług. Wdrożenie odpowiedniej strategii komunikacji umożliwianie tylko  zbudowanie pozytywnego wizerunku marki w świadomości odbiorców, ale także wzmocnieniewięzi z gronem stałych Klientów.

Co jest istotą PR korporacyjnego?

Wizerunek  – Każda firma ma jakiś wizerunek, tylko jedne firmy nim zarządzają, a inne nie.

Zaczynając prace nad budowaniem wizerunku firmy musimy stwierdzić jaki on teraz jest i gdzie się różni od tego przez nas preferowanego. Aby to określić trzeba zrobić pełen audyto firmie, uwzględniając nie tylkojej działania, ale również jej wizerunek w mediach, krążące na jej temat opinie i poglądy, a także zachowania jej obecnych i potencjalnych klientów.

Co zalicza się do działań prowadzonych w ramach PR korporacyjnego?

Działania z zakresu PR korporacyjnego to złożony ciągłyproces, którego wszystkie elementy uzupełniają siępozwalając na uzyskanie pożądanych efektów.

W agencji PR Tauber Promotionkażdy plan działań z zakresu PR korporacyjnego przygotowywany jestw pełniindywidualnie, dostosowywanydo DNA marki, jej korporacyjnych standardów oraz do  bieżących potrzeb.

Jak działamy?

1.Audyt komunikacyjny oraz analiza wizerunku firmy

Najpierw sprawdzamy, jak marka dotychczas prezentowała się w mediach. Co i gdzieodbiorcy na jej temat mówią.Jakie przesłanie płynie z wysyłanych przez nią komunikatów.Jakie są jej dobre strony warte wyeksponowania, a co wymaga większego nakładu pracy.

2.  Opracowanie kompleksowej strategii komunikacji

Następnym krokiem jest opracowanie odpowiedniej strategii. Jest to złożony proces, ponieważ każda strategia komunikacji tworzona jest w sposób indywidualny.

Przygotowujemy ją  w oparciu o wartości wyznawane przez firmę, ze szczególnym podkreśleniem jej misji i wizji orazdostosowujemydo zamierzonych celów biznesowych.

Po analizie potrzeb, uwzględnieniu bieżących trendów oraz zainteresowań grup docelowych i dobieramy najbardziej efektywne narzędzia i kanały komunikacji.

3.  Przygotowywanie planu kampanii wizerunkowej i jej wdrożenie

Kampania wizerunkowa tworzona jest w oparciu o strategie komunikacji. Plan kampanii obejmuje szereg działań odpowiednio rozplanowanych w czasie i osadzonych w konkretnych kanałach komunikacji. Miejsca przekazu zależą m.in. od grup docelowych i spodziewanych efektów. Wdrażanie planu kampanii wizerunkowej bazuje na systematyczności i elastyczności publikowanych treści.

4. Pozycjonowanie eksperckie zarządu i kadry wyższego szczebla

Każda firma potrzebuje tzw. „twarzy” czyli profesjonalnego, a najlepiej charyzmatycznego przedstawiciela.Osoba zarządzająca pełni w firmie rolę eksperta. Jednak często się zdarza, że posiadana wiedza wynikająca bogatego doświadczeniaPrezesa,nie jest odpowiednio eksponowana na rynku. Watro nadać firmie „twarz” w postaci eksperta, którego celne spostrzeżenia na temat rynku pozwolą zaprezentować spółkę i Zarząd w odpowiednim świetle.

5.  Programy społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR)

Firmy coraz częściej decydują się na działania z zakresu CSR (ang. corporate social responsibility), czyli społecznej odpowiedzialność biznesu.Polegają one na uwzględnieniu w strategiibiznesowej interesów społecznych i ochrony środowiska, a także relacji z różnymi grupami interesariuszy.

W świetle ostatnich Światowych planów ochrony klimatu,zagadnienia środowiskowe wprost wpływają na wizerunekfirmy oraz na jej wycenę.

Działania z zakresu CSR przynoszą korzyści nie tylko podmiotom, do których się odnoszą. Wpływają też dobrzena firmę, ponieważ m.in. zwiększają wzrost świadomości społecznej o istnieniu i działaniu przedsiębiorstwa, tworzą jego pozytywny obraz, zwiększają zainteresowaniewśród klientów i inwestorów orazpozytywnie wypływają na jej wiarygodność.

6.  Komunikacja wewnętrzna

Celem komunikacji wewnętrznej (ang. employer branding) jest nie tylko usprawnienie komunikacji w firmie, ale przede wszystkim zbudowanie mocnej pozycji pracodawcy na rynku.

Konieczne jest stworzenie systemu komunikacji wewnętrznej, którego zadaniem będzie wspieranie rozwojufirmy i wpływanie na wzrost zaangażowania pracowników,tak, by chcieli oni  identyfikować się ze swoim pracodawcą.Pracownik, który dobrze mówi o firmie, w której pracuje, to najlepsza i najbardziej wiarygodna wizytówka firmy.

Należy pamiętać o tym, że PR korporacyjny to współgrające zestawienie różnych działań z zakresu public relations, ale także obsługi mediów społecznościowych (social media), tworzenia treści content marketingowych, prowadzenia odpowiednich relacji z mediami,zarządzaniasytuacją kryzysową oraz przeprowadzania i wdrażania szkoleń z prezentacji i występów publicznych. Zakres działań ustalany jest zawsze indywidualnie i stosowany według bieżących potrzeb w celu osiągnięcia jak najlepszych rezultatów.

PR korporacyjny – dlaczego warto nas wybrać?

Agencja PR Tauber Promotion ma bogate doświadczenie w tej dziedzinie. Tworzymy i wdrażamy kompleksowe strategie komunikacji uwzględniające cele biznesowe firmy.

Poprzez indywidualne podejście i dostosowywanie narzędzi, zarządzamy wizerunkiem marki oraz umacniamy jej wartość na rynku. Dbamy również o wizerunek firmy, jako pożądanego pracodawcy i pozycjonowanie eksperckie kadry zarządzającej. Zapewniamy kompleksową obsługę na wszystkich poziomach.

Izabela Radomska

 Account Executive

Chcesz porozmawiać o wizerunku twojej firmy? Skontaktuj się z nami.

Koniecznie zobacz nasze case study!

Tauber Public Relations Sp. z o. o. ul. Gombrowicza 15, 01-682 Warszawa Pokaż numer