Kropka nad „i” Axel Springer zwiększa wpływy

Ciekawa transakcja na rynku mediów, Axel Springer podpisał umowę przejęcia tytułu POLITICO.

W ostatnim czasie uwagę światowych mediów zwróciła ciekawa transakcja na rynku tej branży.

Otóż Axel Springer podpisał umowę przejęcia od Roberta Allbrittona tytułu POLITICO.

Transakcja obejmuje również pozostałe 50%  POLITICO Europe, które było wspólnym przedsięwzięciem obu wydawców, jak również serwis informacyjny Protocol, skoncentrowany na nowych technologiach.

Axel Springer SE to jeden z największych koncernów wydawniczych w Europie, roczne obroty szacuje się na około 2,4 miliarda euro.

Koncern, który wydaje ponad 150 gazet i magazynów w ponad 40 krajach, działa również na rynku ogłoszeń i zatrudnia ponad 10 tys. osób,

Z kolei serwis POLITICO w ciągu prawie 15 lat swojego działania (serwis powstał w 2007 roku) stał się jednym z najbardziej wpływowych źródeł informacji na świecie i – jak oceniają eksperci – wzorem udanej innowacji medialnej w XXI wieku.

Zespół POLITICO, wraz z uruchomionym w 2020 roku serwisem Protocol liczy obecnie ponad 500 dziennikarzy , którzy dyktują trendy informacyjne w najbardziej palących kwestiach polityki publicznej. Jak powiedział szef Axel Springer, Mathias Dopfner, POLITICO ustanowiło nowe standardy dziennikarstwa politycznego. Dewizą serwisu jest „przedstawianie Waszyngtonu i polityki z tempem, analizą i dokładnością dziennikarstwa sportowego”. W 2019 roku sam tylko serwis POLITICO Europe uzyskał przychody o wartości 18,2 mln USD

Ciekawe, że w polskich mediach – pomimo jej odnotowania, transakcja ta odbiła się niewielkim echem.  Może to dziwić, bo pod wieloma względami zasługuje ona na uwagę.

Transakcja ta, oznacza bowiem, że Axel Springer, jeden z największych wydawców prasy na świecie  zamierza rozwijać swoją działalność na rynku amerykańskim. Obie firmy medialne to od wielu lat partnerzy biznesowi, jednak do tej pory ich wspólne przedsięwzięcie (europejski oddział serwisu – POLITICO Europe) koncentrowało się w mateczniku Axel Springer, czyli w Europie.  Należy jednak pamiętać, że pod koniec 2019 roku do grona akcjonariuszy Axela dołączył amerykański fundusz private equity KKR (Kohlberg Kravis Roberts & Co.),który przejął 47,6% akcji, stając się tym samym największym akcjonariuszem Spółki.  Na początku 2020 roku fundusz  zdecydował o wycofaniu spółki z Giełdy.    Można więc powiedzieć, że amerykańska ekspansja wydawcy jest naturalną konsekwencją tych zdarzeń.

W opublikowanym komunikacie, europejski wydawca wyjaśnia, że „POLITICO uzupełni i wzmocni portfolio Axel Springer o autorytatywny znaczący i wiarygodny głos oferujący wewnętrzną perspektywę i analizę polityki w Waszyngtonie, Stanach Zjednoczonych i na całym świecie. Wraz z INSIDER i Morning Brew, które są już częścią portfolio Axel Springer, marki informacyjne Axel Springer z siedzibą w USA będą miały znaczący zasięg.” 

Zakup POLITICO oznacza także dla Axel Springer udane zakończenie transformacji, z tradycyjnego wydawnictwa drukowanego w wiodącego europejskiego wydawcę cyfrowego.

Krokiem tym wydawca potwierdził, że „chce stać się globalnym liderem na rynku treści cyfrowych i cyfrowych ogłoszeń poprzez przyspieszony wzrost”. Transakcja ta ma więc niezwykle istotne znaczenie dla całego rynku medialnego, który od lat – bardziej lub mniej skutecznie – próbuje, idąc w ślad za oczekiwaniami odbiorców – przestawić się na tryb cyfrowy.   Wyrażane jeszcze kilka lat temu przekonanie, że papierowe wydania gazet staną się „luksusową formą gromadzenia informacji przez ludzi, którzy mają czas” – rozsypuje się w pył.  „Papier” przegrywa pod względem tempa dystrybucji informacji, możliwości aktualizacji, zasięgu, a co za tym idzie– co z punktu wydawców niezwykle istotne – poniósł również dotkliwą klęskę na rynku ogłoszeń drobnych stanowiących podstawę przychodów wydawców.  Omawiana transakcja jest więc swoistym postawieniem  kropki nad „i” także w wymiarze trendów i tendencji na światowym rynku mediów w ogóle.

Kolejny aspekt dotyczy skali finansowej przedsięwzięcia.  Wprawdzie kwota transakcji nie została podana do wiadomości publicznej, jednakże, jak spekulują eksperci (między innymi na łamach New York Times, czy antenie CNN), mogła ona przekroczyć wartość 1 miliarda dolarów.   Jest to zatem największa inwestycja, nie tylko w portfelu Axel Springer, ale w ogóle na rynku medialnym.  Przyczyny wydają się oczywiste: wiarygodna i szybko dystrybuowana informacja ma dziś fundamentalne znaczenie dla wszelkich innych dziedzin życia – od polityki po gospodarkę, czy nowe technologie. 

Obie strony transakcji zapewniają, że zmiana właścicielska nie wpłynie na sposób działania POLITICO, ani na jego zespół.  Robert Allbritton będzie nadal pełnił funkcję wydawcy POLITICO i Protocol. Zespoły redakcyjne i zarządzające POLITICO w USA, POLITICO Europe i Protocol pozostaną na swoich stanowiskach i będą nadal prowadzić swoją działalność oddzielnie od innych marek Axel Springer .  Nikt jednak nie jest w stanie przewidzieć dziś, jak ta zmiana wpłynie na cały rynek mediów na świecie, I choć finalizacja transakcji przewidziana jest na IV kwartał bieżącego roku, na odpowiedź na to pytanie przyjdzie nam jeszcze chwilę poczekać.  Kto wie, czy nie krócej, niż nam się wydaje.

Joanna Tauber

Prezes Zarządu Tauber Promotion

Tauber Public Relations Sp. z o. o. ul. Gombrowicza 15, 01-682 Warszawa Pokaż numer