Tauber Promotion > Contact

Tauber Public Relations Sp. z o.o.

Ul. Gombrowicza 15
01-682 Warszawa
tel: +48 22 833 35 02
      +48 22 833 23 88
      +48 602 333 093
      +48 698 612 866

tauber@tauber.com.pl

joanna@tauber.com.pl

mskowronek@tauber.com.pl

 

NIP: 118 -173-73-01
REGON 015748959
KRS 0000210316
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego,
Kapitał zakładowy: 50 000 PLN wpłacony w całości

 

CONTACT US


Customer