Klient

Relacje inwestorskie
MLP Group

Rynek nie może ocenić czegoś o czym nie wie. Stwierdzenie to najlepiej się sprawdza kiedy rynek wycenia wartość spółki w oparciu o przekazywane przez nią informację.

MLP Group jest jednym z wiodących deweloperów powierzchni magazynowo produkcyjnych. Grupa działa na rynku polskim, niemieckim i rumuńskim w roli dewelopera, konsultanta i zarządcy nieruchomości, dostarczając wszechstronnych rozwiązań w zakresie optymalizacji powierzchni magazynowo produkcyjnej wielu międzynarodowym i krajowym przedsiębiorstwom.  Wszystkie projekty realizowane przez Grupę wyróżnia bardzo atrakcyjna lokalizacja parków logistycznych oraz stosowanie rozwiązania typu built-to-suit.

Zgodnie ze strategią „build & hold” MLP Group po zakończeniu budowy parków logistycznych utrzymuje je w swoim portfelu.

Wyzwanie:

Tauber Promotion odpowiada za kompleksowe działania w ramach Relacji Inwestorskich.

Mają one na celu prezentację inwestorom specyfiki biznesowej MLP Group oraz kluczowych elementów mających wpływ na osiągane wyniki finansowe. Działania zorientowane są również na budowaniu bieżących relacji z inwestorami oraz z mediami.

Agencja opracowuje informacje prasowe, prezentacje inwestorskie oraz różnego rodzaju materiały prezentujące działalność, osiągnięcia i cele dewelopera. Była odpowiedzialna również za zbudowanie zakładki RI na stronie korporacyjnej oraz na bieżąco ją aktualizuje.  Odpowiada również za opracowywanie i przygotowywanie materiałów wspierających najem powierzchni magazynowych i budujących rozpoznawalność firmy na rynku.

MLP Group było pierwszym reprezentantem branży magazynowej na GPW (akcje spółki znajdują się w publicznym obrocie od października 2013 r.). Dlatego mając na celu zainteresowanie inwestorów inwestycją w akcje spółki głównym zadaniem okazała się potrzeba edukacji, zaprezentowania perspektyw rozwoju, trendów rynkowych oraz kluczowych elementów wpływających na koniunkturę tego segmentu gospodarki, a także przewag względem innych nieruchomości komercyjnych na rynku.

Aktualizowana na bieżąco Strategia komunikacji zakłada dotarcie do jak najszerszego grona inwestorów oraz interesariuszy z informacją o wynikach finansowych i operacyjnych MLP Group.

Podstawą komunikacji są publikowane raporty, na podstawie których przygotowywane są materiały zamieszczane w mediach ekonomicznych, branżowych i w social mediach oraz umożliwienie zainteresowanym osobom bezpośredniego kontaktu z zarządem spółki.

Aranżowane są też wywiady Prezesa Zarządu dla Polskiej Agencji Prasowej oraz kluczowych mediów ekonomicznych, w tym: Parkiet.TV, Bankier.TV oraz Stockwach.pl i branżowych: Propertynews.pl.

Dla polskich i zagranicznych inwestorów instytucjonalnych organizowane są telekonferencje z Zarządem MLP Group, na które zapraszani są zarządzający funduszami i analitycy. Uzupełnieniem są czaty inwestorskie, przeprowadzone przy wsparciu redakcji Pulsu Biznesu, umożliwiające inwestorom indywidualnym uzyskanie odpowiedzi na nurtujące pytania.

polecamy: kluczowe elementy Investor Relations w dobie kryzysu

 

 

Kluczowe zadania komunikacyjne:
  • Zbudowanie reputacji i zaufania do MLP Group na rynku kapitałowym
  • Dotarcie do jak najszerszego grona inwestorów oraz interesariuszy z przekazem o bieżących wynikach finansowych i operacyjnych MLP Group
  • Budowa rozpoznawalności i pozycji spółki na rynku nieruchomości komercyjnych

Efekty naszych działań:

Efektem współpracy i efektywnego dotarcia do inwestorów jest utrzymujący się w długim okresie wzrostowy trend kursu akcji oraz systematyczne zwiększanie średniej wartości obrotów papierami spółki. MLP Group jest spółką transparentną i otwartą na relację z otoczeniem, dostarczającą inwestorom kluczowych informacji potrzebnych do podejmowania racjonalnych decyzji.

Klient o naszej współpracy:

„Kompleksowa organizacja działań. Silne wsparcie w prezentacji i umocnieniu wizerunku spółki na rynku kapitałowym

Karolina Malewska, PR Manager, MLP Group.

Tauber Public Relations Sp. z o. o. ul. Gombrowicza 15, 01-682 Warszawa Pokaż numer