Client

Relacje inwestorskie
MLP Group

RELACJE INWESTORSKIE

Rynek nie może ocenić czegoś o czym nie wie. Stwierdzenie to najlepiej się sprawdza kiedy rynek wycenia wartość spółki w oparciu o przekazywane przez nią informację.

MLP Group jest jednym z wiodących deweloperów powierzchni magazynowo produkcyjnych. Grupa działa na rynku polskim, niemieckim i rumuńskim w roli dewelopera, konsultanta i zarządcy nieruchomości, dostarczając wszechstronnych rozwiązań w zakresie optymalizacji powierzchni magazynowo produkcyjnej wielu międzynarodowym i krajowym przedsiębiorstwom.  Wszystkie projekty realizowane przez Grupę wyróżnia bardzo atrakcyjna lokalizacja parków logistycznych oraz stosowanie rozwiązania typu built-to-suit.

Zgodnie ze strategią „build & hold” MLP Group po zakończeniu budowy parków logistycznych utrzymuje je w swoim portfelu.

Wyzwanie:

Tauber Promotion odpowiada za kompleksowe działania w ramach Relacji Inwestorskich. Mają one na celu prezentację inwestorom specyfiki biznesowej MLP Group oraz kluczowych elementów mających wpływ na osiągane wyniki finansowe. Działania zorientowane są również na budowaniu bieżących relacji z inwestorami oraz z mediami. Agencja opracowuje informacje prasowe, prezentacje inwestorskie oraz różnego rodzaju materiały prezentujące działalność, osiągnięcia i cele dewelopera. Odpowiada również za opracowywanie i przygotowywanie materiałów wspierających najem powierzchni magazynowych i budujących rozpoznawalność firmy na rynku. Agencja odpowiedzialna była również za zbudowanie zakładki RI na stronie korporacyjnej oraz bieżącą aktualizację zawartości.

MLP Group było pierwszym reprezentantem branży magazynowej na GPW (akcje spółki znajdują się w publicznym obrocie od października 2013 r.). Dlatego mając na celu zainteresowanie inwestorów inwestycją w akcje spółki głównym zadaniem okazała się potrzeba edukacji, zaprezentowania perspektyw rozwoju, trendów rynkowych oraz kluczowych elementów wpływających na koniunkturę tego segmentu gospodarki, a także przewag względem innych nieruchomości komercyjnych na rynku.

Kluczowe zadania komunikacyjne:
  • Zbudowanie reputacji i zaufania do MLP Group na rynku kapitałowym
  • Budowa rozpoznawalności i pozycji spółki na rynku nieruchomości komercyjnych

Efekty naszych działań:

Efektem współpracy i efektywnego dotarcia do inwestorów jest utrzymujący się w długim okresie wzrostowy trend kursu akcji oraz systematyczne zwiększanie średniej wartości obrotów papierami spółki. MLP Group jest spółką transparentną i otwartą na relację z otoczeniem, dostarczającą inwestorom kluczowych informacji potrzebnych do podejmowania racjonalnych decyzji.

Klienci

Tauber Public Relations Sp. z o. o. ul. Gombrowicza 15, 01-682 Warszawa tel. (22) 833 35 02