Klient

Sytuacje kryzysowe
BPI Real Estate Poland

Remediacja Wola Libre – kryzys, który przekuliśmy w sukces!

BPI Real Estate jest spółką deweloperską prowadzącą działalność w Belgii, w Luksemburgu oraz w Polsce. Firma należy do belgijskiej grupy kapitałowej CFE notowanej na giełdzie Euronext w Brukseli i zatrudnia obecnie ponad 8000 pracowników na  całym świecie.

BPI Real Estate swoje inwestycje w Polsce prowadzi na rynku Warszawskim, Wrocławskim, Gdańskim i Poznańskim.

Wyzwanie:

Po rozpoczęciu prac ziemnych na terenie inwestycji przy ul. Obozowej 20 na warszawskiej Woli odkryto  historyczne zanieczyszczenia chemiczne.  Deweloper podjął  decyzję o bezpiecznym usunięciu tych zanieczyszczeń. Mimo słuszności celu i niewątpliwych korzyści ekologicznych, decyzja o przeprowadzeniu remediacji wzbudziła ogromne kontrowersje wśród lokalnej społeczności – mieszkańców budynków sąsiadujących z nową inwestycją. Efektem czego była fala negatywnych publikacji w mediach.

Punktem zwrotnym było spotkanie w Biurze Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy z udziałem przedstawicieli BPi Polska,  Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, Biura Ochrony Środowiska, a także Urzędu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy. Podczas spotkania BPi Polska potwierdziło swoje zobowiązania do usunięcia historycznych zanieczyszczeń gruntu na terenie inwestycji Wola Libre.

Plan prac został skonsultowany ze wszystkimi uczestniczącymi instytucjami, które potwierdziły, że metodologia remediacji zaproponowana przez dewelopera nie stanowi zagrożenia dla okolicznych mieszkańców. Oświadczenie podsumowujące spotkanie zostaje wysłane do sąsiadów i mediów.

Tauber Promotion  rozpoczyna regularną komunikację, która stopniowo odwraca nastroje społeczne.  Na łamach mediów drukowanych i elektronicznych ukazały się materiały przedstawiające proces remediacji i jego pozytywny wpływ na środowisko, a komunikacja z mieszkańcami  prowadzona była przy wykorzystaniu mediów społecznościowych.

Kluczowe zadania komunikacyjne:

Uspokojenie opinii publicznej i przekonanie o:

  • Bezpieczeństwie prowadzonych prac – bez ryzyka dla życia i zdrowia okolicznych mieszkańców
  • Skuteczności metody remediacji – przekonanie klientów inwestycji, że dzięki przeprowadzonej remediacji grunt będzie czysty, a wartość mieszkań w inwestycji pozostanie bez zmian lub wręcz wzrośnie.

Efekty naszych działań:

  • Zatrzymanie fali negatywnych publikacji nt. dewelopera oraz inwestycji i zastąpienie ich publikacjami pozytywnymi.
  • Znaczące zwiększenie świadomości procesu remediacji, w tym jej pozytywnego wpływu na zachowanie pełnej wartości mieszkań, które powstają na oczyszczonym terenie.
  • Przedstawienie procesu remediacji gruntu przeprowadzonego przy. Obozowej 20 jako „modelowej remediacji w Polsce” podawanej jako przykład do naśladowania.
  • 100% sprzedanych mieszkań w inwestycji
  • Wzmocnienia wizerunku dewelopera i wypozycjonowania firmy jako pioniera i eksperta

Klient o naszej współpracy:

„Współpraca z Tauber Promotion opierała się na wzajemnym zaufaniu i partnerstwie. Na każdym etapie realizacji projektu mogliśmy liczyć na ogromne zaangażowanie całego zespołu w pozytywne rozwiązanie kryzysu. Wartością dodaną była doskonała organizacja pracy agencji. Co ciekawe, nie wszystkie jej rekomendacje były zgodne z naszymi pierwotnymi założeniami, ale na koniec okazały się niezwykle skuteczne. Współpraca z Tauber pokazała nam jak ważne jest uwzględnianie działań PR w strategii marketingowej nie tylko każdej inwestycji, ale i w budowaniu rozpoznawalności marki dewelopera oraz jego wizerunku jako eksperta na rynku.”
Daria Małecka, Marketing Manager,

BPI Real Estate Poland.

Tauber Public Relations Sp. z o. o. ul. Gombrowicza 15, 01-682 Warszawa Pokaż numer