Klient

Publiczna oferta akcji
ATAL

Dlaczego inwestorzy kupują akcje?

Bo chcą zarobić!

Jak zachęcić inwestorów do zakupu akcji Spółki podczas ograniczonego na rynku kapitałowym zaufania do branży?

ATAL  S.A. to firma deweloperska specjalizująca się w budownictwie kompleksów mieszkaniowych, apartamentów oraz lokali komercyjnych, zlokalizowanych w obrębie największych miast w Polsce.

W grudniu 2013 roku obligacje spółki zadebiutowały na rynku Catalyst.

Wyzwanie:

Rolą Tauber Promotion było kompleksowe wsparcie dewelopera mieszkaniowego w procesie IPO.

Przygotowaliśmy i wdrożyliśmy strategię komunikacji obejmującą aktywne działania skierowane do uczestników rynku kapitałowego i do mediów.

W ramach strategii opracowaliśmy również jednolitą koncepcję graficzną, w konwencji, której zostały przygotowane materiały dla inwestorów prezentujące spółkę oraz plany rozwoju związane z pozyskaniem środków z emisji akcji, reklamy prasowe, a także zakładka Relacje Inwestorskie zamieszczona na stronie korporacyjnej spółki. Agencja odpowiedzialna była także m. in. za skład i druk prospektu emisyjnego, szkolenie władz spółki z obowiązków informacyjnych, opracowanie zasad zarządzania sytuacją kryzysową, czy wreszcie za organizację uroczystego debiutu na GPW.

ATAL prowadził ofertę IPO w okresie ograniczonego zaufania do branży. Częściej dochodziło do upadku deweloperów niż do wprowadzenia nowego podmiotu z tego sektora na giełdę. Oferta ATAL była papierkiem lakmusowym dla innych podmiotów, pokazującym poziom zainteresowania inwestorów spółkami deweloperskimi.

Oferta publiczna ATAL charakteryzowała się również kilkoma istotnymi cechami, które naszym zdaniem były świadectwem zmieniającej się sytuacji na rynku ofert publicznych w Polsce:

  • Rosnącą rolą specjalistycznych TFI
  • Stosunkowo dużym udziałem inwestorów indywidualnych
  • Niedużymi nakładami na reklamę medialną, przy rosnącym wysiłku związanym z tworzeniem dobrej atmosfery wokół spółki i oferty z większym wykorzystaniem działań PR
  • Naciskiem na perspektywy biznesu w kontekście trudnego rynku giełdowego w relacji do wyników historycznych
Kluczowe zadania komunikacyjne:

Branża deweloperska była już szeroko reprezentowana na GPW. Dlatego mając na celu zainteresowanie inwestorów inwestycją w akcje spółki głównym zadaniem okazała się potrzeba wyróżnienia ATAL na tle innych podmiotów z tego sektora, w tym m.in. pokazanie silnych fundamentów finansowych, atrakcyjnej oferty, rozbudowanego banku ziemi.

Efekty naszych działań:

Przeprowadzona przez Tauber Promotion kampania promocyjna wspierająca IPO ATAL SA przełożyła się na duże zainteresowanie inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych zakupem akcji Spółki.

Spółka ATAL z sukcesem przeprowadziła Pierwotną Ofertę Publiczną Akcji pozyskując z rynku z tytułu nowej emisji akcji około 143 mln zł. W efekcie realizowanych przez Tauber Promotion działań PR prezentujących ATAL na rynku kapitałowym deweloper sprzedał wszystkie oferowane akcje, a w transzy Inwestorów Indywidualnych stopa redukcji sięgnęła aż 80%.

Tauber Public Relations Sp. z o. o. ul. Gombrowicza 15, 01-682 Warszawa Pokaż numer