Tauber Promotion > Aktualności > Bez kategorii > Dekpol zwiększył obroty o blisko połowę

Dekpol zwiększył obroty o blisko połowę

Dekpol opublikował wyniki finansowe za 2018 rok, zgodnie z którymi skonsolidowane przychody wyniosły 837,0 mln zł, a zysk netto osiągnął poziom 33,9 mln zł. W ten sposób Grupa zrealizowała podwyższoną prognozę finansową.

Grupa Kapitałowa Dekpol w 2018 r. osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 837,0 mln zł, czyli o blisko 45% więcej niż rok wcześniej. W ten sposób w pełni została zrealizowana podwyższona prognoza finansowa. Grupa Kapitałowa w 2018 roku wypracowała 33,9 mln zł zysku netto, co oznacza wzrost o 3% do wyniku uzyskanego w poprzednim roku (33,0 mln zł). Wartość kapitałów własnych wzrosła z kolei o 14% do 191,5 mln zł.

„Miniony rok był udany we wszystkich obszarach działalności. W zakresie Generalnego Wykonawstwa osiągnęliśmy wzrost przychodów ze sprzedaży o 88% w ujęciu rok do roku. Koncentrowaliśmy się na zwiększaniu portfela rentownych zamówień przy jednoczesnym wzmacnianiu pozycji rynkowej. Przewagę konkurencyjną budowaliśmy bazując na świadczeniu usług o wysokiej jakości i terminowości oraz oferowaniu kompleksowych rozwiązań dla inwestorów” podkreślił Mariusz Tuchlin, Prezes Zarządu Dekpol S.A. W ramach segmentu Generalnego Wykonawstwa Grupa Kapitałowa na koniec 2018 roku realizowała kontrakty dla podmiotów zewnętrznych o łącznej umownej wartości ponad 637 mln zł netto.

W zakresie segmentu produkcji osprzętu do maszyn budowlanych dynamika wzrostu przychodów wyniosła 42%. Od czerwca 2018 wdrożyliśmy standaryzację produktów, jak również ukierunkowaliśmy się na produkcję osprzętów do maszyn budowlanych o wadze powyżej 20 ton. W ten sposób poprawiliśmy efektywność pracy, jak również skróciliśmy czas realizacji zamówień” – stwierdził Mariusz Tuchlin. Produkcja łyżek wielkogabarytowych, kierowana jest głównie do odbiorców kopalni odkrywkowych w Afryce, Indiach i Ameryce Południowej. To właśnie klienci „mining” są głównym celem ekspansji działu handlowego i technologicznego departamentu produkcji osprzętu do maszyn budowlanych.           

Miniony rok był również udany dla segmentu deweloperskiego, który został wyodrębniony z początkiem bieżącego roku do spółki celowej. Na podstawie umów deweloperskich oraz przedwstępnych w 2018 r. sprzedanych zostało 569 mieszkań wobec 802 lokali sprzedanych w 2017 roku. W ofercie znajdowały się natomiast projekty o wyższym prestiżu (m.in. Grano Residence w Gdańsku), co przekładało się na wyższe ceny transakcyjne. Jednocześnie w wyniku finansowym za 2018 r. rozpoznanych zostało 591 lokali wobec 573 lokali rozpoznanych w 2017 roku.

„Strategia Grupy na kolejne lata zakłada ustabilizowany rozwój wszystkich trzech segmentów naszej działalności oraz koncentrację na realizacji wysokomarżowych projektów. Naszym celem jest systematyczna poprawa osiąganych wyników finansowych” – podkreślił Mariusz Tuchlin.

W segmencie Generalnego Wykonawstwa priorytetem będzie podwyższenie rentowności wykonywanych kontraktów oraz rozwój nowych rynków w ujęciu geograficznym oraz branżowym. W segmencie osprzętu do maszyn budowlanych nadal zakładany jest dynamiczny przyrost przychodów w kolejnych latach, przy ograniczonym wzroście kosztów.

Z kolei w ramach działalności deweloperskiej celem będzie umacnianie pozycji na rynku nieruchomości. Poza dalszym rozwojem na rynku trójmiejskim planowana jest również ekspansja na rynek warszawski oraz wrocławski. Przygotowywane tam są nowe inwestycje komercyjne oraz mieszkaniowe w atrakcyjnych lokalizacjach. Posiadany i stale powiększany przez Dekpol bank ziemi zapewni możliwość systematycznego wprowadzania do sprzedaży nowych inwestycji, zarówno w standardzie popularnym, podwyższonym oraz premium.

Klienci