Tauber Promotion > Co robimy > Sytuacje Kryzysowe

Sytuacje Kryzysowe

Każde przedsiębiorstwo narażone jest na kryzys.

Nawet firmy posiadające najlepsze systemy zarządzania ryzykami biznesowymi są narażone na „sytuacje kryzysowe”, które grożą utratą klientów, stratami finansowymi lub problemami prawnymi.
Kryzysów nie można całkowicie wyeliminować, ale można minimalizować ich skutki. Kluczowy jest tu czas reakcji i sformułowanie odpowiedniego przekazu dla otoczenia.
Tauber Promotion wspiera Klienta przygotowując wcześniej plan działań na wypadek kryzysu, a w przypadku jego zaistnienia zarządza nim w kontaktach z otoczeniem.

W ramach komunikacji kryzysowej proponujemy:

 • Analizę zagrożeń
 • Przygotowanie scenariuszy kryzysowych
 • Zarządzanie sytuacją kryzysową
  • kontakty z mediami
  • konferencje prasowe
  • monitoring prasy – analiza aktualnej sytuacji
  • przygotowanie listy „Pytań i Odpowiedzi”
  • szkolenie medialne
  • przygotowanie argumentów dla osób zarządzających oraz weryfikacja argumentacji przeciwników
  • formalne i nieformalne spotkania ze środowiskami opiniotwórczymi
 • Odbudowę wizerunku firmy po kryzysie

Klienci