Big Data w Public Relations

Nie od dzisiaj wiadomo, że właściwie (nawet jeśli dość wąsko i specjalistycznie) zaadresowana informacja prasowa zawierająca konkretne dane, mówiąca o faktach, poparta badaniami,  jest o wiele bardziej wiarygodna i gwarantuje lepszy efekt PR-owy niż nawet zgrabnie zredagowana i szeroko rozesłana wiadomość, która zawiera mało konkretów, a jej właściwi adresaci stanowią tylko małą cząstkę ogółu odbiorców.

W obszarze Public Relations również dostrzeżono trend wyraźnie zauważalny w marketingu już od kilku lat, a polegający na korzystaniu z big data. Dziś nie trzeba udowadniać, że działania marketingowe oparte o dane (Data Driven Marketing) pozwalają istotnie zwiększyć skuteczność podejmowanych działań, nie oddziałując negatywnie na budżet.

Również w dziedzinie PR opieranie strategii na danych dotyczących nawyków, preferencji czy oczekiwań grup docelowych przynosi wymierne efekty.

To zresztą niejedyny atut wykorzystania big data.  Inne, to lepsze pozycjonowanie informacji w lepiej dobranych mediach, a nawet optymalizacja czasu jej wysyłki.

Mówiąc o wykorzystaniu big data w PR nie można też pominąć kwestii treści. 

Data-driven PR ułatwia bowiem włączenie danych i statystyk do informacji prasowych. Popieranie osądów i opinii zawartych w komunikacie twardymi faktami istotnie wpływa na siłę przekazu. Dodatkowo, opata na big data analiza grupy docelowej pozwoli na wykorzystanie skuteczniejszych i bardziej rozpoznawalnych dla kluczowych odbiorców sformułowań i przekazów w informacji prasowej. Wszystko to pozwala skuteczniej gospodarować powierzonym przez klienta budżetem, a jednocześnie osiągać mierzalne i rosnące wyniki.

Wykorzystanie i analiza danych ma szczególnie istotne znaczenie w przypadku mediów społecznościowych.

Wszyscy z doświadczenia własnego i cudzego wiemy dobrze, jak łatwo dać się złapać na liczbę followersów lub polubień.  Tymczasem pytanie, które trzeba postawić sobie w pierwszej kolejności, to „w jaki sposób trendy w takiej czy innej branży odnoszą się do użytkowników  danej społeczności?”

 Czasami może się okazać, że użytkownicy mediów społecznościowych, pozornie spoza naszej „niszy” mogą być zainteresowani informacjami o tendencjach i trendach w innych miejscach.  Nie trzeba też dodawać, że dziennikarze zawsze są zainteresowanie „gorącymi” i modnymi tematami.

Dane pozwalają również dowiedzieć się, które z przekazywanych historii działają lepiej w różnych kanałach i lokalizacjach geograficznych, pomagając dowiedzieć się, gdzie mieszkają  docelowi odbiorcy działań PR i jakiego rodzaju treści najchętniej czytają. Z drugiej strony, te same dane pozwolą ocenić, które kanały informacyjne dostarczają nam najwięcej wiedzy, co z kolei może przełożyć się na skuteczniejsze media relations.

Warto wziąć pod uwagę również  jakość i profil kanałów w których ukazuje się publikowana informacja, jak również to, jak istotna okaże się dla osób czytających nasz press release.

Jeśli mamy publikację w tytule branżowym, ważnym dla naszego klienta, choć nawet o mniejszym zasięgu, to w istocie ma ona większy ciężar gatunkowy niż zamieszczenie artykułu w medium niepowiązanym tematycznie z naszym klientem,  które ważni dla niego odbiorcy czytają tylko w niewielkim zakresie, nawet jeśli wygeneruje ono dużo impulsów. Prawdziwa wartość leży bowiem w jakości odbiorców.

Nowoczesne narzędzia i markery cyfrowe wykorzystywane w analizie big data są teraz w stanie dostarczyć nam dokładnych informacji o liczbie wyświetleń, zaangażowaniu, klikalności etc.

Poprzez eksplorację dostępnych danych, można teraz zobaczyć, które pozycjonowania informacji osiągają najlepsze wyniki, zidentyfikować optymalne dni i godziny do zamieszczania informacji prasowych tak, by osiągnąć maksymalną  ekspozycję i zaangażowanie.  Analiza taka może też, pomóc  w prawidłowej segmentacji mediów pod kątem celów, które chcemy osiągnąć.

Co więcej, współpraca z operatorami big data pozwala również korygować treści i pozycjonowanie informacji na bieżąco, w czasie rzeczywistym. W świecie zdominowanym przez przekaz elektroniczny, w którym „karencja”  została zredukowana niemal do  zera, możliwość ta otwiera dla skutecznego PR zupełnie nowe możliwości.

Oczywiście, nie wszystkie informacje prasowe mają jednakową wagę.  Ale te, które wysyłane są we właściwym czasie i do właściwych miejsc oraz używają właściwego języka i są oparte na twardych danych – znacznie skuteczniej trafiają do docelowego odbiorcy.  A to osiągnąć można poprzez uważny, Data Driven PR.

Joanna Tauber

Prezes Zarządu Tauber Promotion

Tauber Public Relations Sp. z o. o. ul. Gombrowicza 15, 01-682 Warszawa Pokaż numer