Tauber Promotion > Aktualności > Wzrostowy trend sprzedaży TXM w kanale online

Wzrostowy trend sprzedaży TXM w kanale online

O 23% wrosła w czerwcu br. sprzedaż TXM w kanale online w ujęciu r./r. W minionym miesiącu występowały jednak nadal problemy z optymalnym zaopatrzeniem marketów. Wzrosty osiągnięte w sklepie online potwierdzają, że optymalizacji oferty dla klientów jest efektywna jednak w obszarze całej sieci tradycyjnej proces ten jest bardziej czasochłonny. W efekcie łączne obroty TXM w czerwcu wyniosły 30 mln zł i były 8% niższe niż przed rokiem.

Szacunkowa wartość sprzedaży zrealizowana przez TXM w czerwcu br. wyniosła 30 mln zł, co oznacza 8% spadek w porównaniu do tego samego miesiąca poprzedniego roku. Z tego przychody sklepu internetowego www.txm.pl wyniosły 0,8 mln zł i były o 23% wyższe w ujęciu r./r. W ujęciu narastającym sprzedaż odzieżowej sieci dyskontowej od początku roku wyniosła ok. 165 mln zł i była niższa o 2% od sprzedaży osiągniętej w roku poprzednim. W tym sprzedaż sklepu online wyniosła ok. 4,1 mln zł i była 8% wyższa w ujęciu r./r.

Sieć TXM na koniec czerwca br. składała się z 398 sklepów własnych o łącznej powierzchni 102,9 tys. m2, która była o 22% wyższa niż na koniec czerwca 2016 r.

Klienci