TXM

Spółka TXM z sukcesem przeprowadziła Pierwotną Ofertę Publiczną Akcji pozyskując z rynku z tytułu nowej emisji akcji 20 mln zł.

Rolą Tauber Promotion było kompleksowe wsparcie operatora dyskontowej sieci odzieżowej w procesie IPO. Branża odzieżowa jest bardzo dobrze reprezentowana na GPW. Dlatego mając na celu zainteresowanie inwestorów inwestycją w akcje spółki głównym zadaniem okazała się potrzeba pokazania przewag modelu dyskontowego na tle innych podmiotów z tego sektora działającego głównie w segmencie fashion.

W ramach działań na potrzeby IPO Tauber Promotion opracowała jednolitą koncepcję graficzną obejmującą wszystkie przygotowywane materiały promocyjne i komunikacyjne. W ramach kampanii zaprezentowane zostały cele emisyjne spółki, perspektywy rozwoju branży oraz przewagi konkurencyjne nisko kosztowych sieci handlowych.  

Agencja odpowiedzialna była także m. in. za skład i druk prospektu emisyjnego, medialne szkolenie władz spółki, czy wreszcie organizację uroczystego debiutu na GPW. 

W efekcie realizowanych przez Tauber Promotion działań PR firma rozwijająca sieć dyskontową pod marką TXM sprzedała wszystkie oferowane akcje, a w transzy Inwestorów Indywidualnych stopa redukcji sięgnęła aż 49,33%. Wszystkie działania zostały dobrze ocenione przez rynek, czego dowodem był ponad 10% wzrost ceny akcji w dniu debiutu na GPW.

Realizacje

Imprezy
IPO
Konkursy
PR Korporacyjny
Projekty Graficzne
Relacje Inwestorskie

Klienci