Tauber Promotion > IPO > MLP Group

MLP Group

Spółka MLP Group z sukcesem przeprowadziła Pierwotną Publiczną Ofertę Akcji, której wartość  wyniosła 90,57 mln zł.

Zadaniem Tauber Promotion było zorganizowanie i wdrożenie kampanii wpierającej proces IPO dewelopera nowoczesnych powierzchni magazynowych.

obraz6

Działania prowadzone były na podstawie przygotowanej przez Agencję i zatwierdzonej przez Spółkę strategii komunikacji. Głównym celem było szerokie zaprezentowanie zakresu działalności, potencjału spółki i perspektyw rozwoju. W szczególności istotna okazała się potrzeba edukacji inwestorów, ze względu na to, że na GPW nie było wówczas innego podmiotu o takim zakresie działalności, jaki prowadzi MLP Group. Branża nowoczesnych powierzchni magazynowych nie była rozpoznana przez rynek kapitałowy, dlatego chcąc wzbudzić zainteresowanie akcjami spółki konieczne było jak najszersze dotarcie do inwestorów.

Prowadzone przez Tauber Promotion działania Public Relations zapewniły sukces IPO. Liczba publikacji dotyczących MLP w mediach ekonomicznych i branżowych została zwielokrotniona, a dotarcie do inwestorów okazało się skuteczne.

Spółka sprzedała w IPO wszystkie oferowane akcje, a w transzy Inwestorów Indywidualnych stopa redukcji sięgnęła 19,8%. Wszystkie działania zostały dobrze ocenione przez rynek, czego dowodem był także blisko 25% wzrost ceny akcji w dniu debiutu na GPW.

obraz5

Realizacje

Imprezy
IPO
Konkursy
PR Korporacyjny
Projekty Graficzne
Relacje Inwestorskie

Klienci