Tauber Promotion > IPO > Polmos Lublin

Polmos Lublin

Polmos Lublin z sukcesem przeprowadził Pierwotną Ofertę Publiczną Akcji, której wartość  wyniosła 125 mln zł.

Zadaniem Tauber Promotion było zorganizowanie i wdrożenie kampanii wpierającej proces IPO.

Polmos Lublin sprzedawał w ofercie publicznej 2,5 mln akcji, w tym 1,5 mln akcji nowej emisji. Inwestorzy złożyli zapisy na 19.838.399 akcji. W Transzy Inwestorów Indywidualnych zapisy złożyło 13.107 osób, akcje przydzielono 12.686 inwestorom. Stopa redukcji zapisów na akcje Polmosu Lublin w Transzy Inwestorów Detalicznych wyniosła 97,18 proc. W Transzy Inwestorów Instytucjonalnych papiery przydzielono 63 podmiotom. 

Kurs otwarcia był o 10 proc. wyższy od ceny emisyjnej, która wynosiła 50 zł.

Realizacje

Imprezy
IPO
Konkursy
PR Korporacyjny
Projekty Graficzne
Relacje Inwestorskie

Klienci