Tauber Promotion > IPO > Pol-Mot Warfama

Pol-Mot Warfama

Wartość Oferty Publicznej wyniosła 36,4 mln zł, z czego spółka POL-MOT Warfama S.A. pozyskała 30 mln zł.

Zadaniem Tauber Promotion było zorganizowanie i wdrożenie kampanii wpierającej proces IPO.

Akcje oferowane były w 2 transzach: w Transzy Detalicznej – 710.862 akcji serii K, przydzielone bez redukcji 122 inwestorom, oraz w Transzy Dużych Inwestorów – 8.389.138 akcji, w tym: 6.789.138 akcji serii K, 1.600.000 akcji serii J, przydzielono 505 inwestorom, 29,8% stopa redukcji dla inwestorów nie uczestniczących w book-buildingu.

Cena emisyjna i cena sprzedaży akcji POL-MOT Warfama S.A. wynosiła 4 zł za jedną akcję.
Kurs otwarcia wyniósł 4,18 zł, co w porównaniu z ceną emisyjną stanowiło wzrost o 4,5%.

Realizacje

Imprezy
IPO
Konkursy
PR Korporacyjny
Projekty Graficzne
Relacje Inwestorskie

Klienci