Tauber Promotion > IPO > J.W. Construction Holding

J.W. Construction Holding

J.W. Construction pozyskało środki w wysokości 245 mln zł. Wartość całej oferty IPO wyniosła 777 mln zł.

Zadaniem Tauber Promotion było zorganizowanie i wdrożenie kampanii wpierającej proces IPO.

J.W. Construction Holding S.A. zaoferował 3.448.280 akcji serii B, a dotychczasowy akcjonariusz, Sezam II Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 7.500.000 akcji serii A. Transza Indywidualna obejmowała 1.380.888 akcji, Transza Instytucjonalna obejmowała 6.786.381 akcji, a Transza Kierowana obejmowała 2.781.011 akcji. Ta ostatnia skierowana została do akcjonariuszy Energopol Południe S.A. Stopa redukcji w Transzy Indywidualnej wyniosła 98,1%.

Cena emisyjna akcji wynosiła 71 zł. Kurs otwarcia dla akcji wyniósł w dniu debiutu 92,80 zł, kurs otwarcia praw do akcji: 92,00 zł.

Realizacje

Imprezy
IPO
Konkursy
PR Korporacyjny
Projekty Graficzne
Relacje Inwestorskie

Klienci