Inpro

Trójmiejski deweloper Inpo S.A. z sukcesem przeprowadził Pierwotną Ofertę Publiczną Akcji pozyskując z rynku 66 mln zł.

Zadaniem Tauber Promotion było kompleksowe wsparcie dewelopera mieszkaniowego w procesie IPO. Mając na celu wzbudzenie zainteresowania inwestorów zakupem akcji dewelopera działającego głównie na rynku trójmiejskim, działania promujące IPO zostały poprzedzone kampanią wizerunkową pokazującą wyjątkowe inwestycje Spółki m.in. Dom Zdrojowy w Jastarni oraz Condohotel na wyspie w Mikołajkach.

obraz4

Tauber Promotion na potrzeby IPO opracowała jednolitą koncepcję graficzną, w konwencji, której zostały przygotowane materiały dla inwestorów prezentujące spółkę, reklamy prasowe, a także zakładka Relacje Inwestorskie zamieszczona na stronie korporacyjnej spółki. 

Agencja odpowiedzialna była także m. in. za skład i druk prospektu emisyjnego, przygotowanie Zarządu spółki do prezentacji przed inwestorami, szkolenie z obowiązków informacyjnych oraz organizację uroczystego debiutu na GPW. 

Nasze działania zbudowały duże zainteresowanie inwestorów Spółką Inpro, co przełożyło się na sukces IPO. Pomimo trudnej sytuacji na rynku kapitałowym Spółka sprzedała wszystkie oferowane akcje przy blisko 30% nadsubskrypcji.

Realizacje

Imprezy
IPO
Konkursy
PR Korporacyjny
Projekty Graficzne
Relacje Inwestorskie

Klienci