Tauber Promotion > IPO > Berling

Berling

Wartość oferty spółki, która dystrybuuje urządzenia chłodnicze wyniosła 43,05 mln zł, a wpływy netto z emisji nowych akcji sięgnęły 19,1 mln zł. 

Zadaniem Tauber Promotion było zorganizowanie i wdrożenie kampanii wpierającej proces IPO.

Inwestorzy wykazali bardzo duże zainteresowanie zakupem akcji spółki. Z tego inwestorzy indywidualni objęli 2,10 mln akcji spółki a stopa redukcji w tej transzy wyniosła około 66 proc. Inwestorom instytucjonalnym przypadło 4,04 mln walorów. Kurs praw do akcji spółki Berling, wzrósł na otwarciu notowań na warszawskiej giełdzie o ponad 10 proc. do 7,71 zł. a kurs akcji spółki wzrósł o 20 proc. do 8,40 zł.

Realizacje

Imprezy
IPO
Konkursy
PR Korporacyjny
Projekty Graficzne
Relacje Inwestorskie

Klienci