ATAL

Spółka ATAL z sukcesem przeprowadziła Pierwotną Ofertę Publiczną Akcji pozyskując z rynku z tytułu nowej emisji akcji około 143 mln zł.

Rolą Tauber Promotion było kompleksowe wsparcie dewelopera mieszkaniowego w procesie IPO. Branża deweloperów mieszkaniowych jest bardzo dobrze reprezentowana na GPW. Dlatego mając na celu zainteresowanie inwestorów inwestycją w akcje spółki głównym zadaniem okazała się potrzeba wyróżnienia ATAL na tle innych podmiotów z tego sektora.

obraz2

W ramach działań na potrzeby IPO Tauber Promotion opracowała jednolitą koncepcję graficzną, w konwencji, której zostały przygotowane materiały dla inwestorów prezentujące spółkę oraz plany rozwoju związane z pozyskaniem środków z emisji akcji, reklamy prasowe, a także zakładka Relacje Inwestorskie zamieszczona na stronie korporacyjnej spółki. 

Agencja odpowiedzialna była także m. in. za skład i druk prospektu emisyjnego, szkolenie władz spółki z obowiązków informacyjnych, opracowanie zasad zarządzania sytuacją kryzysową, czy wreszcie organizacja uroczystego debiutu na GPW. 

W efekcie realizowanych przez Tauber Promotion działań PR deweloper sprzedał wszystkie oferowane akcje, a w transzy Inwestorów Indywidualnych stopa redukcji sięgnęła aż 80%.

Realizacje

Imprezy
IPO
Konkursy
PR Korporacyjny
Projekty Graficzne
Relacje Inwestorskie

Klienci