Tauber Promotion > Contact

Contact

Tauber Public Relations Sp. z o.o.

Ul. Gombrowicza 15
01-682 Warszawa
tel./fax: +48 22 833 35 02
tauber@tauber.com.pl

NIP: 118 -173-73-01
REGON 015748959
KRS 0000210316
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego,
Kapitał zakładowy: 50 000 PLN wpłacony w całości

 

FORMULARZ KONTAKTOWY
Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody oraz że wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Customer