Tauber Promotion > Aktualności > Bez kategorii > Sieć Top Secret wzmocniła sprzedaż większymi upustami

Sieć Top Secret wzmocniła sprzedaż większymi upustami

W listopadzie br. obroty Top Secret wzrosły o 11% w porównaniu do analogicznego okresu minionego roku. Grupa Redan, uwzględniająca łącznie wyniki sieci modowej Top Secret oraz dyskontowej spółki TXM, uzyskała w listopadzie sprzedaż na poziomie około 53 mln zł.

„Pozytywnie na sprzedaż B2C w listopadzie w Polsce wpłynęło ochłodzenie, z jakim mieliśmy do czynienia w drugiej połowie miesiąca. Ponadto w segmencie modowym mamy dużą, ponad 1 mln grupę stałych klientów uczestniczących w Top Secret Club. Bezpośredni kontakt z nimi pozwala nam zaoferować atrakcyjną ofertę, co pomaga stymulować sprzedaż – powiedział Bogusz Kruszyński, Prezes Zarządu Redan SA. – „Niestety wzrosty sprzedaży osiągnęliśmy kosztem udzielenia klientom większych upustów w ujęciu r./r.” – dodał.

W segmencie modowym łączna sprzedaż towarów w listopadzie br. wyniosła ok. 22 mln zł i była o ok. 11% wyższa niż w tym samym miesiącu poprzedniego roku. W tym okresie o 1% zmniejszyła się powierzchnia punktów handlowych działających w sieci sprzedaży marek Top Secret, Troll i DryWash osiągając na koniec listopada br. 37,2 tys. m2. W ujęciu narastającym sprzedaż sektora modowego wyniosła ok. 215 mln zł i była o ok. 4% wyższa niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Przychody ze sprzedaży towarów zrealizowane poprzez sklepy internetowe marki Top Secret w Polsce oraz na Ukrainie w listopadzie br. wyniosły 3,7 mln zł co oznacza wzrost o 26% w stosunku do listopada 2017 roku. W ujęciu narastającym sprzedaż ww. sklepów internetowych Top Secret wyniosła 31,9 mln zł i była o 12% wyższa niż w tożsamym okresie roku poprzedniego.

W segmencie dyskontowym TXM szacunkowa sprzedaż zrealizowana w listopadzie br. wyniosła ok. 30 mln zł, co oznacza spadek o 11% w ujęciu r./r. Narastająco od stycznia do listopada br. sprzedaż zrealizowana przez TXM wyniosła ok. 310 mln zł i zł i była niższa o ok. 7% w ujęciu r./r. Sieć TXM na koniec listopada składała się z 388 sklepów własnych o łącznej powierzchni 103,7 tys. m2, która była o 2% niższa niż na koniec listopada 2017 r. Przychody ze sprzedaży towarów zrealizowane poprzez sklep internetowy www.txm.pl w listopadzie br. wyniosły ok. 0,7 mln zł co oznacza spadek o 32% w ujęciu r./r., a narastająco przez pierwszych jedenaście miesięcy roku było to ok. 6,3 mln zł, czyli o ok. 27% mniej w ujęciu r./r.

Uwzględniając oba segmenty Grupa Redan w listopadzie br. osiągnęła ok. 53 mln zł przychodów, czyli o 3% mniej niż rok wcześniej. Narastająco sprzedaż wyniosła ok. 525 mln zł i była w ujęciu r./r. niższa o ok. 3%. Powierzchnia całej sieci sprzedaży Grupy Redan na koniec listopada br. wyniosła 140,9 tys. m2, czyli o 2% mniej w odniesieniu do listopada 2017 r.

Klienci