Atal przedstawił dziennikarzom i inwestorom wyniki oraz plany rozwoju
Zarząd Atal podczas konferencji prasowej zaprezentował wyniki finansowe osiągnięte w 2015 r. oraz plany na bieżący rok. Deweloper zorganizował również spotkanie dla inwestorów.


Redan podsumował miniony rok
Grupa Kapitałowa Redan przedstawiła dziennikarzom i inwestorom raport finansowy za 2015 r., zgodnie z którym skonsolidowane obroty wzrosły r./r. o 11,2% do 560,4 mln zł.


Grupa Inpro podsumowała wyniki finansowe za rekordowy 2015 rok
Grupa Kapitałowa Inpro, jeden z czołowych trójmiejskich deweloperów notowany na GPW w Warszawie, podsumowała wyniki za 2015 rok. Skonsolidowany zysk netto wyniósł 25,8 mln zł przy osiągniętych przychodach ze sprzedaży w wysokości 211,0 mln zł.

Tauber Public Relations Sp. z o. o.
ul. Gombrowicza 15, 01-682 Warszawa
tel./fax. (022) 833 35 02, e-mail:tauber@tauber.com.pl
www.tauber.com.pl